Airport &
Aviation

scroll naar beneden
Practoraat
videothumb.jpg
videothumb.jpg (copy)
aviation.jpg

Maak kennis met ons practoraat

Het practoraat Airport & Aviation

Drie redenen liggen ten grondslag aan de start van ons practoraat. De eerste is een economi-sche: Zestig procent van de banen in de luchtvaart zijn banen op mbo-niveau. Dat betekent dat onze studenten een groot deel gaan uitmaken van de branche. Om te voorkomen dat het onderwijs ‘achteruitkijkend naar de toekomst’ en achter branche aan loopt is het practoraat ingesteld. We willen met dit practoraat duurzame verbindingen maken met bedrijven en kennis en vakmensen naar binnen halen, zodat we samen kunnen komen tot de beste resultaten.

De tweede reden is ingegeven vanuit zingevingsperspectief. Het practoraat is een broedplaats voor innovatie waar overheid, onderwijs en het beroepenveld elkaar ontmoeten. Daarbij is iedereen welkom. Docenten, maar ook studenten als ze dat willen. Met het practoraat willen we een goede leergemeenschap creëren en het hoogste potentieel uit mensen halen. En vooral de passie van docenten voor het onderwijs fris houden. De derde reden draait om kwaliteitsverbetering. Er wordt veel onderzoek gedaan naar onderwijs. Dat gebeurt voornamelijk in het hbo en aan de universiteit, maar nog nauwelijks binnen het mbo. Docenten kunnen zich binnen het practoraat bijvoorbeeld bezighouden met de vraag hoe ze deze onderzoeken kunnen laten doorvloeien en vertalen naar het mbo, zodat wij hiervan profiteren.

De positie van de luchtvaartsector en daarmee van Nederland wordt versterkt door deze duurzame en noodzakelijke samenwerking tussen onderwijs en praktijk. Daarmee maakt het practoraat de cirkel rond.

Docenten, studenten en bedrijven worden uitgedaagd om samen hun wensen, ideeën en projecten uit te werken binnen het practoraat.
We volgen niet alleen ontwikkelingen; we initiëren ze ook. We zijn proactief. Denk aan nieuwe banen waar we nu nog geen weet van hebben.

Doelen

Het practoraat is verbonden aan het MBO College Airport, onderdeel van het ROC van Amsterdam - Flevoland. Onderwijs is aan verandering onderhevig en moet steeds meer inspelen op nieuwe technologiëen. Het practoraat wil gepassioneerd, geïnspireerd en duurzaam omgaan met en inspelen op deze veranderingen. Wensen, ideeën en nieuwe technologieën vanuit onderwijs en bedrijfsleven komen samen in het practoraat.

image.jpg

Inspirerende verhalen

Onderzoek naar Leren en werken op afstand naar aanleiding van Covid-19

Het eerste is een animatie naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek dat wij vanuit het practoraat en House of Aviation hebben gedaan naar leren en werken op afstand. Uitslagen ‘Onderzoek naar Leren en werken op afstand naar aanleiding van Covid-19’

verkennend-onderzoek-...

Onderzoek naar Leren en werken op afstand

Whitepapers

start.jpg

Start zelf een
practoraat

Peter Hulskemper
hulskemperp@rocva.nl
06-10950369

Huidige docent onderzoekers:
Nicolet Giltay-Veth, Nicoline Smeele, Erik Meuwsen, Jørgen van Waes;
Voormalige docent onderzoekers:
Rosa Jongbloed, Nathalie Rompen, Eelco de Wal, Jan Meerman, Lars Oudbier (Ortho-pedagoog).
Huidige onderwijskundige: Veerle Mulder.
Leden klankbordgroep:
Yara van Oosterhout, opleidingsmanager,
Ivo van Oosterhout: Directeur innovatie,
Philip Mol: Voorzitter MBO College

Betrokken bij het
practoraat

Contact

Wie zijn wij?

Airport &
Aviation

scroll naar beneden
Practoraat
videothumb.jpg
videothumb.jpg (copy)

Maak kennis met ons practoraat

Drie redenen liggen ten grondslag aan de start van ons practoraat. De eerste is een economi-sche: Zestig procent van de banen in de luchtvaart zijn banen op mbo-niveau. Dat betekent dat onze studenten een groot deel gaan uitmaken van de branche. Om te voorkomen dat het onderwijs ‘achteruitkijkend naar de toekomst’ en achter branche aan loopt is het practoraat ingesteld. We willen met dit practoraat duurzame verbindingen maken met bedrijven en kennis en vakmensen naar binnen halen, zodat we samen kunnen komen tot de beste resultaten.

Het practoraat is verbonden aan het MBO College Airport, onderdeel van het ROC van Amsterdam - Flevoland. Onderwijs is aan verandering onderhevig en moet steeds meer inspelen op nieuwe technologiëen. Het practoraat wil gepassioneerd, geïnspireerd en duurzaam omgaan met en inspelen op deze veranderingen. Wensen, ideeën en nieuwe technologieën vanuit onderwijs en bedrijfsleven komen samen in het practoraat.

Doelen
image.jpg
aviation.jpg

Het practoraat Airport & Aviation

Whitepapers

start.jpg

Start zelf een
practoraat

Peter Hulskemper
hulskemperp@rocva.nl
06-10950369

Huidige docent onderzoekers:
Nicolet Giltay-Veth, Nicoline Smeele, Erik Meuwsen, Jørgen van Waes;
Voormalige docent onderzoekers:
Rosa Jongbloed, Nathalie Rompen, Eelco de Wal, Jan Meerman, Lars Oudbier (Ortho-pedagoog).
Huidige onderwijskundige: Veerle Mulder.
Leden klankbordgroep:
Yara van Oosterhout, opleidingsmanager,
Ivo van Oosterhout: Directeur innovatie,
Philip Mol: Voorzitter MBO College

Betrokken bij het
practoraat

Contact

Wie zijn wij?

De tweede reden is ingegeven vanuit zingevingsperspectief. Het practoraat is een broedplaats voor innovatie waar overheid, onderwijs en het beroepenveld elkaar ontmoeten. Daarbij is iedereen welkom. Docenten, maar ook studenten als ze dat willen. Met het practoraat willen we een goede leergemeenschap creëren en het hoogste potentieel uit mensen halen. En vooral de passie van docenten voor het onderwijs fris houden. De derde reden draait om kwaliteitsverbetering. Er wordt veel onderzoek gedaan naar onderwijs. Dat gebeurt voornamelijk in het hbo en aan de universiteit, maar nog nauwelijks binnen het mbo. Docenten kunnen zich binnen het practoraat bijvoorbeeld bezighouden met de vraag hoe ze deze onderzoeken kunnen laten doorvloeien en vertalen naar het mbo, zodat wij hiervan profiteren.

De positie van de luchtvaartsector en daarmee van Nederland wordt versterkt door deze duurzame en noodzakelijke samenwerking tussen onderwijs en praktijk. Daarmee maakt het practoraat de cirkel rond.

Docenten, studenten en bedrijven worden uitgedaagd om samen hun wensen, ideeën en projecten uit te werken binnen het practoraat.
We volgen niet alleen ontwikkelingen; we initiëren ze ook. We zijn proactief. Denk aan nieuwe banen waar we nu nog geen weet van hebben.

Inspirerende verhalen

Onderzoek naar Leren en werken op afstand naar aanleiding van Covid-19

Het eerste is een animatie naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek dat wij vanuit het practoraat en House of Aviation hebben gedaan naar leren en werken op afstand. Uitslagen ‘Onderzoek naar Leren en werken op afstand naar aanleiding van Covid-19’

verkennend-onderzoek-...

Onderzoek naar VR en vermogen
tot retentie

Recent is het onderzoek dat vanuit het practoraat gedaan is naar ‘het vermogen tot retentie’, met andere woorden, ‘hoe beklijft de opgedane kennis’, afgerond. Dit is op dezelfde wijze gestart als het eerdere onderzoek naar leerrendement met behulp van virtual reality (VR), namelijk via de methodiek Quasi-experiment. De resultaten van dit onderzoek laten een opmerkelijke uitkomst zien: studenten die les hebben gehad met VR als ondersteuning, scoren een jaar later 0,6 punt hoger op reproductie van de kennis dan studenten die op klassieke (lees frontale) wijze les hebben gehad. Het lijkt erop dat de impact op langere termijn van de lessen met behulp van VR groter is dan zonder deze ondersteuning. Verder onderzoek blijft noodzakelijk en gaan wij zeker doen.

foto_bij_popup_duurza...

Living Lab Bright Sky

Samen met Schiphol Groep, KLM, Luchtverkeersleiding Nederland, Jet support, LCS en Hogeschool van Amsterdam en het ROC van Amsterdam - Flevoland is het practoraat betrokken bij de ontwikkeling van een ontmoetingsplaats. Hier kunnen beroepenveld, hoger beroepsonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs elkaar ontmoeten en versterken omtrent het thema Duurzaamheid in de luchtvaart. Hierbij staan directe verbindingen tussen opleiding en praktijk en uitwisseling van kennis op verschillende (opleidings)niveaus centraal. Studenten krijgen beter te zien waarvoor en waarover ze studeren (Voelen, Zien, Ruiken) en zijn direct betrokken bij innovaties rondom duurzaamheid in de luchtvaart.

living_lab.jpg

Welkom

Welkom bij ROC
Volledig scherm