Circulaire Regionale Economie

scroll naar beneden
Practoraat
videothumb.jpg
videothumb.jpg (copy)
school.jpg

Maak kennis met ons practoraat

Het Practoraat Circulaire Regionale Economie 

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van deze toekomst en draagt bij aan het evenwicht tussen mens, milieu en economie. Samen leren dat we kunnen voorzien in onze behoeften op een manier die in evenwicht is met wat de aarde aankan is enorm belangrijk en actueel. Dit thema zal ook in het onderwijs in de komende jaren enorm aan impact winnen. Daarom investeert MBO College Lelystad door middel van het Practoraat CRE in een duurzame en circulaire omgeving voor de toekomst van onze studenten, medewerkers en het (lokale) bedrijfsleven.  

Het practoraat maakt het mogelijk om een waardevol netwerk op te bouwen. Dankzij dit netwerk wordt de doelstelling van het project behaald: “Studenten zodanig opleiden dat circulair denken en doen vanzelfsprekend wordt, en dat onze studenten in de toekomst het beroep waar ze voor opgeleid worden goed kunnen uitvoeren”. Al onze studenten krijgen binnen hun eindstage te maken met circulariteit. Daarmee waarborgen we niet alleen dat dit bij de studenten in hun grondhouding wordt meegenomen. Ook de bedrijven waar zij stagelopen zullen op deze manier bewust worden gemaakt van de essentie,

noodzakelijkheid en de (verrassende) mogelijkheden van duurzaamheid en circulariteit binnen hun bedrijf.

Samenwerken met het bedrijfsleven en de overheid is een belangrijk punt op de agenda van duurzaamheid in ons onderwijs. Naast dat duurzaamheid wordt opgenomen in het onderwijs curriculum, proberen we ook in te spelen op duurzaamheid vraagstukken uit het werkveld. Samen met het Voorgezet Onderwijs en het hbo werkt het practoraat aan een doorlopende leerlijn op het gebied van duurzaamheid.

Doelen

Proces

Vanaf dit jaar krijgen alle eerstejaars studenten het eigen ontwikkelde vak Duurzaamheid in het Beroep. Daarnaast worden er ieder jaar minimaal vier Labs4Sustainability georganiseerd. Hier zijn altijd studenten, docenten, ondernemers en overheid gezamenlijk aanwezig. Het practoraat dient als katalysator en verbinder van partners uit 

 

verschillende sectoren in de regio Flevoland en MRA. In de eindstages, die in schooljaar 2021/2022 beginnen, krijgen studenten een duurzame opdracht mee. Gedurende hun loopbaan op MBO College Lelystad komen studenten voortdurend in aanraking met circulaire economie en duurzaamheid.

 

Het Practoraat Circulaire Regionale Economie (CRE) is verbonden aan MBO College Lelystad, onderdeel van het ROC van Flevoland. Dit practoraat staat voor verbinding, vernieuwing en kennisdeling. Samen met de hogescholen uit Almere, het bedrijfsleven en lokale overheden heeft het practoraat een doorlopende leerlijn Circulaire Regionale Economie ontwikkeld. Doel van deze leerlijn is dat circulariteit binnen alle leerjaren van het mbo-onderwijs een prominente rol krijgt, net zoals dat bij veel hogescholen al het geval is. Het onderwijs, de overheid en ondernemers werken samen aan de transitie naar een circulaire samenleving.

busje.jpg (copy)

Inspirerende verhalen

Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Regionale Economie (PRICE)

We werken mee aan het ontwikkelen van Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Regionale Economie (PRICE), die een plek moet bieden om betrokken organisaties als bouwbedrijf Van Wijnen, circulair bedrijf Cirwinn, de gemeente Almere en de Provincie Flevoland in verbinding te brengen met studenten van het ROC van Flevoland en hogeschool Windesheim.

verkennend-onderzoek-...

Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Regionale Economie (PRICE)

maurijn_en_edo.jpg

Start zelf
een practoraat

Op onze website zijn alle resultaten die het project heeft voortgebracht te vinden. Ook kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief die drie keer per jaar verstuurd wordt. Hierdoor kun je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het practoraat en aansluiten of contact opnemen over projecten die interesse opwekken. Wij staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen. 


Hier is ook een agenda te vinden van onze activiteiten.

Adres

Practor: Maurijn Odé
Voorzitter Stuurgroep: Harry Mauw
Leden Stuurgroep: Arnoud Hummel (Team Heiner), Danny Buma (Van Wijnen), Mark Spetter (Provincie Flevoland), Janneke Tjebbes (Gemeente Amsterdam), Frank Braakhuis (Aeres Hogeschool Almere), Marieke van der Werf (Dr2), Anne Kok (Gemeente Lelystad), Hans van Bragt (Big Data Value Center), Martijn Koelewijn (MBO College Lelystad), Wessel Scholze (Studentenraad MBO College Lelystad)
Lector vanuit HBO Aeres Almere
Docenten vanuit MBO College Lelystad en Almere

Betrokken bij het
practoraat

Maurijn Odé
Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

insta.svg insta.svg (copy) insta.svg (copy1)

Contact

Over ons

Maak kennis met Ons team!

Circulaire Regionale Economie

scroll naar beneden
Practoraat
videothumb.jpg
videothumb.jpg (copy)

Maak kennis met ons practoraat

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van deze toekomst en draagt bij aan het evenwicht tussen mens, milieu en economie. Samen leren dat we kunnen voorzien in onze behoeften op een manier die in evenwicht is met wat de aarde aankan is enorm belangrijk en actueel. Dit thema zal ook in het onderwijs in de komende jaren enorm aan impact winnen. Daarom investeert MBO College Lelystad door middel van het Practoraat CRE in een duurzame en circulaire omgeving voor de toekomst van onze studenten, medewerkers en het (lokale) bedrijfsleven. 

Het practoraat maakt het mogelijk om een waardevol netwerk op te bouwen. Dankzij dit netwerk wordt de doelstelling van het project behaald: “Studenten zodanig opleiden dat circulair denken en doen vanzelfsprekend wordt, en dat onze studenten in de toekomst het beroep waar ze voor opgeleid worden goed kunnen uitvoeren”. Al onze studenten krijgen binnen hun eindstage te maken met circulariteit. Daarmee waarborgen we niet alleen dat dit bij de studenten in hun grondhouding wordt meegenomen. Ook de bedrijven waar zij stagelopen zullen op deze

Proces

Vanaf dit jaar krijgen alle eerstejaars studenten het eigen ontwikkelde vak Duurzaamheid in het Beroep. Daarnaast worden er ieder jaar minimaal vier Labs4Sustainability georganiseerd. Hier zijn altijd studenten, docenten, ondernemers en overheid gezamenlijk aanwezig. Het practoraat dient als katalysator en verbinder van partners uit verschillende sectoren in de regio Flevoland en MRA. In de eindstages, die in schooljaar 2021/2022 beginnen, krijgen studenten een duurzame opdracht mee. Gedurende hun loopbaan op MBO College Lelystad komen studenten voortdurend in aanraking met circulaire economie en duurzaamheid.

 

 

 

Het Practoraat Circulaire Regionale Economie (CRE) is verbonden aan MBO College Lelystad, onderdeel van het ROC van Flevoland. Dit practoraat staat voor verbinding, vernieuwing en kennisdeling. Samen met de hogescholen uit Almere, het bedrijfsleven en lokale overheden heeft het practoraat een doorlopende leerlijn Circulaire Regionale Economie ontwikkeld. Doel van deze leerlijn is dat circulariteit binnen alle leerjaren van het mbo-onderwijs een prominente rol krijgt, net zoals dat bij veel hogescholen al het geval is. Het onderwijs, de overheid en ondernemers werken samen aan de transitie naar een circulaire samenleving.

busje.jpg (copy)
Doelen
school.jpg

Het Practoraat Circulaire Regionale Economie 

maurijn_en_edo.jpg

Start zelf
een practoraat

Op onze website zijn alle resultaten die het project heeft voortgebracht te vinden. Ook kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief die drie keer per jaar verstuurd wordt. Hierdoor kun je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het practoraat en aansluiten of contact opnemen over projecten die interesse opwekken. Wij staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen. 


Hier is ook een agenda te vinden van onze activiteiten.

Adres

Practor: Maurijn Odé
Voorzitter Stuurgroep: Harry Mauw
Leden Stuurgroep: Arnoud Hummel (Team Heiner), Danny Buma (Van Wijnen), Mark Spetter (Provincie Flevoland), Janneke Tjebbes (Gemeente Amsterdam), Frank Braakhuis (Aeres Hogeschool Almere), Marieke van der Werf (Dr2), Anne Kok (Gemeente Lelystad), Hans van Bragt (Big Data Value Center), Martijn Koelewijn (MBO College Lelystad), Wessel Scholze (Studentenraad MBO College Lelystad)
Lector vanuit HBO Aeres Almere
Docenten vanuit MBO College Lelystad en Almere

Betrokken bij het
practoraat

Maurijn Odé
Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Contact

Over ons

Maak kennis met Ons team!

noodzakelijkheid en de (verrassende) mogelijkheden van duurzaamheid en circulariteit binnen hun bedrijf.

Samenwerken met het bedrijfsleven en de overheid is een belangrijk punt op de agenda van duurzaamheid in ons onderwijs. Naast dat duurzaamheid wordt opgenomen in het onderwijs curriculum, proberen we ook in te spelen op duurzaamheid vraagstukken uit het werkveld. Samen met het Voorgezet Onderwijs en het hbo werkt het practoraat aan een doorlopende leerlijn op het gebied van duurzaamheid.

Inspirerende verhalen

Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Regionale Economie (PRICE)

We werken mee aan het ontwikkelen van Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Regionale Economie (PRICE), die een plek moet bieden om betrokken organisaties als bouwbedrijf Van Wijnen, circulair bedrijf Cirwinn, de gemeente Almere en de Provincie Flevoland in verbinding te brengen met studenten van het ROC van Flevoland en hogeschool Windesheim.

verkennend-onderzoek-...

Duurzaamheid in het Beroep

Sinds dit jaar krijgen alle 400 eerstejaarsstudenten het zelf ontwikkelde vak Duurzaamheid in het Beroep. In samenwerking met O3-effect en docenten van het MBO College Lelystad heeft deze module vorm gekregen. Het lesmateriaal is openbaar en te vinden op wikiwijs. 

foto_bij_popup_duurza...

Labs4Sustainabilty

Elk jaar vinden er minimaal vier Labs4Sustainability plaats. Zo is er een Mini-Hackathon geweest met de studenten van MBO College Lelystad en Hogeschool Windesheim. Hoe moet het Fieldlab van PRICE er in de toekomst uitgaan zien? Hiernaast een tekening gemaakt door de studenten van de onderwijsinstellingen. 

labs4sustainability.jpg

Unit Green

Het tekort aan jongerenhuisvesting is een vraagstuk waar studenten zich mee bezighouden vanuit het project Talent Kleurt Flevoland. Tijdens de NCCE-Hackathon heeft Unit Green een circulair concept uitgedacht, waar studenten in ruil voor diensten kunnen wonen. Het idee is om deze ‘hobbit huisjes’ te bouwen van gerecycled materiaal, in samenwerking met bedrijven als Save Plastics.

Welkom

Welkom bij ROC
Volledig scherm