Energietransitie & Human Capital

scroll naar beneden
Practoraat
videothumbv2.png
videothumb.jpg (copy)
human-cap.jpg

Maak kennis met ons practoraat

image.jpg

Het Practoraat Energietransitie & Human Capital

VTi Amsterdam staat voor meer en beter opgeleide Elektro- & Installatietechnici, die kunnen ontwerpen, installeren en onderhouden. Deze technici maken de Metropoolregio Amster-dam futureproof. Concreet betekent dit dat er voldoende en goed gekwalificeerde techneuten zijn die de Energietransitie mogelijk gaan maken. Het is een weg vol “wicked problems”, die door publiek en private partijen samen bewandeld moet worden. Het Practoraat onderzoekt, adviseert en jaagt aan rond de Human Capital Agenda (HCA)-vraagstukken van de Energietransitie.

In de komende 30 jaar wil de Metropool Amsterdam van het aardgas af en investeert de stad in heleboel slimme oplossingen om de klimaatdoelstellingen door middel van de Energietransitie te realiseren. Voor het realiseren van deze enorme ambitie zijn veel, goede en slimme mensen nodig. De huidige instroom in de branche is niet voldoende. Samenvattend: er zijn twee grote uitdagingen: technologische innovatie en op het gebied van human capital. 

Onze focus ligt op de gebouwde omgeving/Urban Energy. De Vakschool Technische Installaties is al concreet aan de slag met deze uitdagingen en dat wordt mogelijk gemaakt door een RIF subsidie.
In ons plan hebben wij aangegeven dat wij de werkwijzen, kennis, processen en opbrengsten willen verduurzamen binnen een Practoraat.
Na 1 april 2021 is het RIF project verduurzaamd in de Stichting Vakschool Technische Installaties Amsterdam.

Doelen

Onderzoek

Het Practoraat werkt vanuit de VTi programmalijnen, te weten Techniekteams, (zij)instroom, Stage, Onderwijsfaciliteiten en ondernemerschap. Het Practoraat is als een netwerk georganiseerd met als doel de juiste kennis, op het juiste moment ter beschikking 

 

te hebben. Het onderzoek is gepositioneerd bij de Practor, die leiding geeft aan onderzoek dat uitgevoerd kan worden door (onderzoeks-)docenten of externen.

Dit Practoraat is verbonden aan MBO College Westpoort, onderdeel van het ROC van Amsterdam-Flevoland. VTi (Vakschool Technische installaties) is het onderwerp van een toegekende RIF-aanvraag. Via een publieke-private samenwerking, de opleidingscampus Vakschool Technische Installaties, is de ambitie om een betere aansluiting onderwijsarbeidsmarkt te realiseren en het tekort in de sector terug te dringen. Een van de onderdelen van de RIF-aanvraag is de verduurzaming. In het plan is aangegeven dat de verduurzaming van de VTi mogelijk in een Practoraat kan plaatsvinden. 

Inspirerende verhalen

VTi Leven, lang ontwikkelen
& zij-instroom

Martin de Haan, programmamanager en projectleider van deze programmalijn, vertelt in deze film over de concrete activiteiten die VTi en haar partners gaan ondernemen op dit vlak. Volgens Martin is leven, lang ontwikkelen en zij-instroom het thema voor de komende jaren. Goed dat VTi een plan heeft om dit letterlijk in goede banen te leiden.

verkennend-onderzoek-...

VTi Leven, lang ontwikkelen & zij-instroom

start_practoraat.jpg

Start zelf een
practoraat

Op dit moment zijn VTi en het practoraat dezelfde organisatie. Communicatie vindt plaats via de VTi website www.vtiamsterdam.nl en via social media. De communicatie vanuit het practoraat is in ontwikkeling. Wil je weten wat er in jouw stad wordt gedaan? Neem een kijkje op www.hoewerktmijnstad.nl.

(Voorlopig) Practor, VTi programmadirecteur:
Martin de Haan
Projectleider Instroombevordering (Kiezen):
Coen Vredeveldt (Installatiewerk Noord-Holland)
Projectleider structurele stageplaatsen:
Mirte Hamers (ROC van Amsterdam)
Projectleider Hoe werkt mijn stad:
Hans Wilschut (Wonderwel)
Projectleider ondernemerschap:
Ton Visser (CNU advies)

De projectgroepen bestaan uit docenten mbo/vmbo, medewerkers van bedrijven en in een enkel geval medewerkers van een regionale overheid.

Betrokken bij het
practoraat

Communicatie
Contact

Energietransitie & Human Capital

scroll naar beneden
Practoraat
videothumbv2.png
videothumb.jpg (copy)

Maak kennis met ons practoraat

VTi Amsterdam staat voor meer en beter opgeleide Elektro- & Installatietechnici, die kunnen ontwerpen, installeren en onderhouden. Deze technici maken de Metropoolregio Amster-dam futureproof. Concreet betekent dit dat er voldoende en goed gekwalificeerde techneuten zijn die de Energietransitie mogelijk gaan maken. Het is een weg vol “wicked problems”, die door publiek en private partijen samen bewandeld moet worden. Het Practoraat onderzoekt, adviseert en jaagt aan rond de Human Capital Agenda (HCA)-vraagstukken van de Energietransitie.

In de komende 30 jaar wil de Metropool Amsterdam van het aardgas af en investeert de stad in heleboel slimme oplossingen om de klimaatdoelstellingen door middel van de Energietransitie te realiseren. Voor het realiseren van deze enorme ambitie zijn veel, goede en slimme mensen nodig. De huidige instroom in de branche is niet voldoende. Samenvattend: er zijn twee grote uitdagingen: technologische innovatie en op het gebied van human capital. 

Onderzoek

Het Practoraat werkt vanuit de VTi programmalijnen, te weten Techniekteams, Instroom, Stage, Onderwijsfaciliteiten en ondernemerschap. Het Practoraat is als een netwerk georganiseerd met als doel de juiste kennis, op het juiste moment ter beschikking te hebben. Het onderzoek is gepositioneerd bij de Practor, die leiding geeft aan onderzoek dat uitgevoerd kan worden door (onderzoeks-)docenten of externen.

 

Dit Practoraat is verbonden aan MBO College Westpoort, onderdeel van het ROC van Amsterdam-Flevoland. VTi (Vakschool Technische installaties) is het onderwerp van een toegekende RIF-aanvraag. Via een publieke-private samenwerking, de opleidingscampus Vakschool Technische Installaties, is de ambitie om een betere aansluiting onderwijsarbeidsmarkt te realiseren en het tekort in de sector terug te dringen. Een van de onderdelen van de RIF-aanvraag is de verduurzaming. In het plan is aangegeven dat de verduurzaming van de VTi mogelijk in een Practoraat kan plaatsvinden. 

Doelen
human-cap.jpg

Het Practoraat Energietransitie & Human Capital

start_practoraat.jpg

Start zelf een
practoraat

Op dit moment zijn VTi en het practoraat dezelfde organisatie. Communicatie vindt plaats via de VTi website www.vtiamsterdam.nl en via social media. De communicatie vanuit het practoraat is in ontwikkeling. Wil je weten wat er in jouw stad wordt gedaan? Neem een kijkje op www.hoewerktmijnstad.nl.

(Voorlopig) Practor, VTi programmadirecteur:
Martin de Haan
Projectleider Instroombevordering (Kiezen):
Coen Vredeveldt (Installatiewerk Noord-Holland)
Projectleider structurele stageplaatsen:
Mirte Hamers (ROC van Amsterdam)
Projectleider Hoe werkt mijn stad:
Hans Wilschut (Wonderwel)
Projectleider ondernemerschap:
Ton Visser (CNU advies)

De projectgroepen bestaan uit docenten mbo/vmbo, medewerkers van bedrijven en in een enkel geval medewerkers van een regionale overheid.

Betrokken bij het
practoraat

Communicatie
Contact

Onze focus ligt op de gebouwde omgeving/Urban Energy. De Vakschool Technische Installaties is al concreet aan de slag met deze uitdagingen en dat wordt mogelijk gemaakt door een RIF subsidie. In ons plan hebben wij aangegeven dat wij de werkwijzen, kennis, processen en opbrengsten willen verduurzamen binnen een Practoraat.
Na 1 april 2021 is het RIF project verduurzaamd in de Stichting Vakschool Technische Installaties Amsterdam.

Inspirerende verhalen

VTi Leven, lang ontwikkelen
& zij-instroom

Martin de Haan, programmamanager en projectleider van deze programmalijn, vertelt in deze film over de concrete activiteiten die VTi en haar partners gaan ondernemen op dit vlak. Volgens Martin is leven, lang ontwikkelen en zij-instroom het thema voor de komende jaren. Goed dat VTi een plan heeft om dit letterlijk in goede banen te leiden.

verkennend-onderzoek-...

VTi Amsterdam: samenwerking rond de technische installatiebranche

Na drieënhalf jaar publiek, privaat samenwerken kunnen we mooie resultaten laten zien aan onze zeventig partners. De verduurzaming van de PPS loopt op schema, de meerwaarde is aangetoond en het Practoraat speelt een belangrijke rol. Het verbindt onderwijs, bedrijfsleven, regionale overheid en de zes programmalijnen. VTi Amsterdam = het Practoraat Energietransitie & Human Capital.

foto_bij_popup_duurza...

Publicaties over verduurzaming

Lees hier verschillende onderzoeksverslagen en publicaties over verduurzaming.

verduurzaming.jpg
image.jpg

Welkom

Welkom bij ROC
Volledig scherm