Sports, Health & Exercise

scroll naar beneden
Practoraat
videothumb.jpg
videothumb.jpg (copy)
sports-prac.jpg

Maak kennis met ons practoraat

Het Practoraat Sports, Health & Exercise

Sport spreekt veel mensen aan, om verschillende redenen. Sommigen gaat het vooral om het verenigingsleven, anderen willen graag bewegen voor de gezondheid. Weer anderen vinden presteren belangrijk, en tot slot is er een groep die vooral wil meeleven met topsporters. 

Bij gelijkblijvend sportbeleid kan Nederland in 2030 voor flinke uitdagingen komen te staan. Vol-doende lichaamsbeweging lijkt in 2030 nog niet vanzelfsprekend. Klassieke sportverenigingen kunnen onder druk komen te staan door minder leden en vrijwilligers. Moderne sportverenigingen en organisaties bieden kansen voor het bevorderen van sociale participatie en gezondheid.

Tegelijkertijd brengen technologische ontwikkelingen sportbeleving in een andere vorm dichterbij, zoals Virtual en Augmented Reality Techniek waarmee aan een weergave van de realiteit virtuele elementen kunnen worden toegevoegd.

Juist die genoemde diversiteit in perspectieven – in de Sport Toekomstverkenning ‘Een sportiever Nederland’ samengevat als meedoen, bewegen, presteren en meeleven – maakt sport bijzonder. In de beleidsvorming voor toekomstig sportbeleid kan het handig zijn om rekening te houden met deze verschillende perspectieven op sport.

Vanuit het domein Sport & Bewegen wordt een groot deel van de beroepsbeoefenaar EQF 4* ingezet om de verschillende doelgroepen aan het bewegen te krijgen. Zij doen dit onder andere op de buitenschoolseopvang met sportactiviteiten, of als agogisch medewerker met sportaanbod voor mensen met een beperking, maar ook een groot deel wordt professioneel ingezet bij fitnessbedrijven als begeleider van beginnende sporters, of als een trainercoach in een vereniging. Daarnaast vinden we hen ook terug als zelfstandig ondernemers in vele vormen van sportaanbod of gezondheidsbevorderende activiteiten.

Doelen

Het Practoraat ‘Sports, Health and Exercise’ zal (inter-)regionaal, nationaal en internationaal gaan samenwerken met partners. De ontwikkelingen in de sector zullen niet uitsluitend dichtbij huis te zien of te vinden zijn, maar ook internationaal plaats vinden. Voor het practoraat betekent dit, dat er een vertaling gemaakt moet worden naar regionale toepassingen, en toekomstbestendige ontwikkelingen voor studenten en docenten.

 

*EQF 4 is het European Qualification Framework Niveau 4 wat   in Nederland MBO Niveau 4 is.

Deelthema’s binnen ‘Sports Health & Exercise’:

  • Analyse van de (inter-)nationale ontwikkelingen en het volgen van trends in ‘Sports, Health & Exercise’.
  • Met het werkveld tools, formats, inspiraties als duurzame uitkomsten ontwikkelen die bijdragen aan de verdere kwaliteitsverbetering en innovatie van zowel opleidings-  als beweegprogramma’s in het veld van ‘Sports, Health & Exercise’. 
  • Het effect meten en het onderzoeken van de toegepaste interventies binnen de projecten en activiteiten van het practoraat, waarmee studenten, docenten en de beroepspraktijk van elkaar kunnen leren.
  • Het toepassen van nieuwe technologieën die al het bovenstaande kunnen ondersteunen.
  • In 2022 wenst het Practoraat ‘Sports, Health & Exercise’ duidelijk in kaart te hebben gebracht welke mogelijkheden er zijn voor beroepsbeoefenaars EQF 4 in het domein Sport en Bewegen om, met nieuwe technologieën, doelgroepen te kunnen bedienen om actief te kunnen gaan, en blijven, sporten.


Dit practoraat is verbonden aan het MBO College Hilversum, deel van het ROC van Amsterdam-Flevoland. Van sportverenigingen en organisaties wordt steeds meer verwacht dat zij een maatschappelijke rol op zich zouden moeten nemen en worden veelvuldig aangesproken op hun maatschappelijke functie zoals met sociale integratie en bestrijden met overgewicht. Bron: proefschrift Maikel Waardenburg ‘Dubbelspel: over instrumentalisering van de sportvereniging’.

image.jpg image.jpg (copy)

Inspirerende verhalen

Multidisciplinair samenwerken aan sport
en gezondheid

Het practoraat Sports, Health & Exercise nog een jong. Er zijn er nog geen verhalen over afgeronde projecten. Inspirerend is wel de samenwerking met enkele lokale partners, ook binnen het sportakkoord van de gemeente Hilversum. En de samenwerking met Europese collega-colleges in Finland, Spanje en Duitsland, als het gaat om de kennisuitwisseling over de specifieke kennis van de lokale sportwereld.
Docenten en studenten zijn betrokken bij de ontwikkeling van de diverse projecten die inzicht geven in o.a. motorische vaardigheden van jeugdigen, gezond zijn op de werkplek of toepassing van digitale middelen binnen het werkterrein van sport/gezondheid/welzijn.


ka2_sports_module_log...
start_practoraat.jpg

Start zelf een
practoraat

Practor: Peter Strikwerda
Overigen: opleidingsmanager, uitstroomprofiel-docenten en docenten specials Sport en Bewe-gen, opleiding Zorg & Welzijn, en opleiding Media

Betrokken bij het
practoraat

Contact

Peter Strikwerda
p.strikwerda@rocva.nl

Sports, Health & Exercise

scroll naar beneden
Practoraat
videothumb.jpg
videothumb.jpg (copy)

Maak kennis met ons practoraat

Sport spreekt veel mensen aan, om verschillende redenen. Sommigen gaat het vooral om het verenigingsleven, anderen willen graag bewegen voor de gezondheid. Weer anderen vinden presteren belangrijk, en tot slot is er een groep die vooral wil meeleven met topsporters. 

Bij gelijkblijvend sportbeleid kan Nederland in 2030 voor flinke uitdagingen komen te staan. Vol-doende lichaamsbeweging lijkt in 2030 nog niet vanzelfsprekend. Klassieke sportverenigingen kunnen onder druk komen te staan door minder leden en vrijwilligers. Moderne sportverenigingen en organisaties bieden kansen voor het bevorderen van sociale participatie en gezondheid.

Dit practoraat is verbonden aan het MBO College Hilversum, deel van het ROC van Amsterdam-Flevoland. Van sportverenigingen en organisaties wordt steeds meer verwacht dat zij een maatschappelijke rol op zich zouden moeten nemen en worden veelvuldig aangesproken op hun maatschappelijke functie zoals met sociale integratie en bestrijden met overgewicht. Bron: proefschrift Maikel Waardenburg ‘Dubbelspel: over instrumentalisering van de sportvereniging’.

sports-prac.jpg

Het Practoraat Sports, Health & Exercise

start_practoraat.jpg

Start zelf een
practoraat

Op dit moment zijn VTi en het Practoraat dezelfde organisatie. Communicatie vindt plaats via de VTi website www.vtiamsterdam.nl  en via socialmedia. De communicatie vanuit het Practoraat is in ontwikkeling.

Practor: Peter Strikwerda
Overigen: opleidingsmanager, uitstroomprofiel-docenten en docenten specials Sport en Bewe-gen, opleiding Zorg & Welzijn, en opleiding Media

Betrokken bij het
practoraat

Communicatie
Contact

Peter Strikwerda
p.strikwerda@rocva.nl

Tegelijkertijd brengen technologische ontwikkelingen sportbeleving in een andere vorm dichterbij, zoals Virtual en Augmented Reality Techniek waarmee aan een weergave van de realiteit virtuele elementen kunnen worden toegevoegd.

Juist die genoemde diversiteit in perspectieven – in de Sport Toekomstverkenning ‘Een sportiever Nederland’ samengevat als meedoen, bewegen, presteren en meeleven – maakt sport bijzonder. In de beleidsvorming voor toekomstig sportbeleid kan het handig zijn om rekening te houden met deze verschillende perspectieven op sport.

Vanuit het domein Sport & Bewegen wordt een groot deel van de beroepsbeoefenaar EQF 4* ingezet om de verschillende doelgroepen aan het bewegen te krijgen. Zij doen dit onder andere op de buitenschoolseopvang met sportactiviteiten, of als agogisch medewerker met sportaanbod voor mensen met een beperking, maar ook een groot deel wordt professioneel ingezet bij fitnessbedrijven als begeleider van beginnende sporters, of als een trainercoach in een vereniging. Daarnaast vinden we hen ook terug als zelfstandig ondernemers in vele vormen van sportaanbod of gezondheidsbevorderende activiteiten.

Inspirerende verhalen

image.jpg

Doelen

Het Practoraat ‘Sports, Health and Exercise’ zal (inter-)regionaal, nationaal en internationaal gaan samenwerken met partners. De ontwikkelingen in de sector zullen niet uitsluitend dichtbij huis te zien of te vinden zijn, maar ook internationaal plaats vinden. Voor het practoraat betekent dit, dat er een vertaling gemaakt moet worden naar regionale toepassingen, en toekomstbestendige ontwikkelingen voor studenten en docenten.

 

Deelthema’s binnen ‘Sports Health & Exercise’:

  • Analyse van de (inter-)nationale ontwikkelingen en het volgen van trends in ‘Sports, Health & Exercise’.
  • Met het werkveld tools, formats, inspiraties als duurzame uitkomsten ontwikkelen die bijdragen aan de verdere kwaliteitsverbetering en innovatie van zowel opleidings-  als beweegprogramma’s in het veld van ‘Sports, Health & Exercise’. 
  • Het effect meten en het onderzoeken van de toegepaste interventies binnen de projecten en activiteiten van het practoraat, waarmee studenten, docenten en de beroepspraktijk van elkaar kunnen leren.
  • Het toepassen van nieuwe technologieën die al het bovenstaande kunnen ondersteunen.
  • In 2022 wenst het Practoraat ‘Sports, Health & Exercise’ duidelijk in kaart te hebben gebracht welke mogelijkheden er zijn voor beroepsbeoefenaars EQF 4 in het domein Sport en Bewegen om, met nieuwe technologieën, doelgroepen te kunnen bedienen om actief te kunnen gaan, en blijven, sporten.


image.jpg (copy)

*EQF 4 is het European Qualification Framework Niveau 4 wat   in Nederland MBO Niveau 4 is.

Multidisciplinair samenwerken aan sport en gezondheid

Het practoraat Sports, Health & Exercise nog een jong. Er zijn er nog geen verhalen over afgeronde projecten. Inspirerend is wel de samenwerking met enkele lokale partners, ook binnen het sportakkoord van de gemeente Hilversum. En de samenwerking met Europese collega-colleges in Finland, Spanje en Duitsland, als het gaat om de kennisuitwisseling over de specifieke kennis van de lokale sportwereld.

Docenten en studenten zijn betrokken bij de ontwikkeling van de diverse projecten die inzicht geven in o.a. motorische vaardigheden van jeugdigen, gezond zijn op de werkplek of toepassing van digitale middelen binnen het werkterrein van sport/gezondheid/welzijn.


ka2_sports_module_log...

Welkom

Welkom bij ROC
Volledig scherm